Thứ Ba, 24 tháng 2, 2015

TẾT! (Phú tứ tự, vần Dê)(Thừa giấy, vẽ voi...)

Trẫm tên Bợm, trót bét nhè, 
Nhờ ngươi phụng giá đường về cố cung
Địa chỉ: (18 Hàng Thùng) ....
Quốc gia (thế lọ)..., mã vùng (thế chai)... 

Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015

LUNG TUNG ... ĐỒ!

Mọi năm, đào chưa nở,
Đã thấy ông đồ ngồi,  
Bày mực tàu giấy đỏ, 
Đem chữ ra mà bôi... 
(Đồ) Tồi!

Bao nhiêu người không biết,
Tấm tắc ngợi khen tài,
Được thể càng bốc phét,
Như phượng múa rồng bay...
(Đồ) Mặt dày!

Này quốc nước gia nhà,
Kia tử con, tôn cháu,
Nọ lục sáu, tam ba,
Tam thiên tự đó mà!
(Đồ) Ba hoa!

Vuông đọc bậy ra tròn,
Tộ viết nhầm thành tác,
Thêm lạc khoản dấu son,
Thế là thành .. thư pháp,
(Đồ) Bá láp!

Chữ triện đá chữ hành,
Nét lệ pha nét thảo,
Quốc ngữ còn chưa sành,
Hán tự càng bí cháo...
(Đồ) Bát nháo!

Thuê chuyên gia “dịch” lại,
Ngắm thẳng lại ngắm xiên,
Chuyên gia tần ngần mãi,
Đọc được mỗi chữ ... Tiền!
(Đồ) Điên!

Năm nay gần đến Tết
Lại thấy ông đồ kiết
Ôm từ điển bút lông
Vào hồ Văn thi viết
(Phen này đồ) Chết tiệt!

Buôn chữ đã bao năm,
Dở hay một lần khảo,
Lòi bẩy chục phần trăm,
Rặt là đồ...

Bố láo!

--------


Thứ Hai, 9 tháng 2, 2015

Xin chữ cụ Nghè


Nhân chuyện ở Văn Miếu mới đây, cứ 10 “cụ” đồ đi sát hạch để hành nghề “cho chữ” thì có đến 7 “cụ” trượt vỏ chuối vì “yếu quém” trình độ. Thực ra nói là “xin” và “cho”, là cho nó oai, chứ phàm người đi “xin” chữ, xưa nay không ai không tốn kém, mà chữ nghĩa bên “cho” thì ...VTV,  tức là vô tội vạ.
Nhưng xin hãy bình tĩnh! Các “cụ” trượt, và cả nhiều người từng “xin” nhầm chữ các “cụ” có lẽ nên cần được an ủi. Vì xem ra ngay cả các “cụ” đỗ, thậm chí có đỗ đến tiến sĩ, xưa gọi là ông Nghè, cũng chắc gì đã có “chữ”để mà cho.
Hãy cùng đọc lại chuyện Xin Chữ Cụ Nghè của bậc thầy trào phúng Nguyễn Công Hoan, từng in trên An nam tạp chí số 45, năm 1932.
---------------

Thứ Hai, 2 tháng 2, 2015

Điểm mặt gửi “vàng”Phụng dân, thừa mạng (net),
Thiên Lý phán nhoằng,
Nhân đón chào năm mới Ất Mùi,
Xét công tích tùm lum Giáp Ngọ
So bó đũa, chọn cột cờ, tuyên dương điển hình sinh sự chi lều phều,
Đếm dưa hành, đo nước mắm, cổ súy rân trủ phong trào nhi lẹt phẹt.

Nay thưởng: