Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016

Câu đối đầu Xuân
----------
Đầu năm con khỉ, vẫn còn chút lơ mơ, cụ Lý học đòi viết vài câu đối:

1. Tặng blog bác Đông La:
Đông La, Tây cũng bị la, Tây Đông nể phục;
Hóa giỏi, Văn càng thêm giỏi, Văn Hóa gồm tài.