Thứ Tư, 27 tháng 9, 2017

Những đánh giá về Phan Thanh Giản (2.a – BS Nguyễn Văn Thịnh)Dẫn:
Những người chủ trương “rửa oan” cho cụ Phan Thanh Giản thường “bấu víu” vào mấy bài thơ, văn của cụ Nguyễn Đình Chiểu mà họ cho rằng, những bài đó ca ngợi Phan Thanh Giản.
Ông Phan Huy Lê, (trong bài viết tổng kết hội thảo “Thế kỷ XXI nhìn về nhân vật lịch sử Phan Thanh Giản”?) dĩ nhiên không quên điều đó và đã trích dẫn Cụ Đồ Chiểu ngay trong phần dẫn nhập:

Thứ Hai, 25 tháng 9, 2017

Những đánh giá về Phan Thanh Giản (1 – GS Phan Huy Lê)
Dẫn: Như đã nói ở entry trước, cuộc hội thảo “Thế kỷ XXI nhìn về nhân vật lịch sử Phan Thanh Giản” tổ chức vào tháng 8-2003, (dưới cái bóng của các ông họ Phan khác) đã “thành công tốt đẹp”. Với kết quả từ cuộc tọa đàm này, Phan Thanh Giản đã được “minh oan”. Hội thảo đã “trân trọng ghi nhận những cống hiến tích cực của ông trong toàn bộ cuộc đời và sự nghiệp, đánh giá cao nhân cách và phẩm chất cao quý của ông”.
Locliec sẽ chép lại một số bài viết có trên mạng, nội dung liên quan đến nhân vật Phan Thanh Giản.
Trước tiên, là toàn văn, bản tổng kết hội thảo của ông Phan Huy Lê, theo nguồn: http://namkyluctinh.com/a-lichsu/phanhuyle-phanthanhgian.htm

Thứ Năm, 21 tháng 9, 2017

Ai chống lưng cho xu hướng “lật sử”?
--------
Xu hướng xét lại lịch sử (“lật sử”) không phải bây giờ (khi phát hành bộ sử 15 tập, bỏ không dùng mấy chữ “ngụy quân, ngụy quyền”) mới có.
Sau khi rời công việc Thủ tướng, ông Võ Văn Kiệt chính là người bảo trợ (kể cả về mặt tài chính) cho các cuộc tọa đàm, hội thảo nhằm “minh oan” cho Phan Thanh Giản, xét lại công lao triều Nguyễn hay dựng tượng cố đạo Alexandre de Rhodes.
Đơn vị đứng ra tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo nhằm xét lại lịch sử này là tạp chí Xưa & Nay của ông Dương Trung Quốc và Hội Khoa Học Lịch Sử VN của ông Phan Huy Lê.
Phát súng bắn vào quá khứ đầu tiên có lẽ là cuộc tọa đàm “Thế kỷ XXI nhìn về nhân vật lịch sử Phan Thanh Giản” tổ chức vào tháng 8-2003. Với kết quả từ cuộc tọa đàm này, Phan Thanh Giản đã được “minh oan”, thậm chí được đánh giá như một người có nhiều công lao với đất nước.

Thứ Tư, 13 tháng 9, 2017

CẶP BÀI TRÙNG BÙI BẤT TÍN VÀ TƯƠNG LAI THỤT LÙI


Bài viết của  nhà văn Đông La, nguồn: http://donglasg.blogspot.com/2017/09/cap-bai-trung-bui-bat-tin-va-tuong-lai.htmlĐÔNG LA
CẶP BÀI TRÙNG BÙI BẤT TÍN VÀ
TƯƠNG LAI THỤT LÙI

Có những người tính cách của họ hoàn toàn ngược với cái tên của họ, như tên là Hảo thì bất hảo, với Bùi Tín và Tương Lai cũng y như vậy, Bùi Tín thì bất tín, Tương Lai thì thụt lùi!
Vừa rồi khi thấy ông Tương Lai tuyên bố “ra khỏi Đảng của ông Nguyễn Phú Trọng”, Bùi Tín cùng một nòi phản trắc nhưng vẫn giở giọng đàn anh viết bài “Một quyết định nửa vời đáng tiếc” vừa ca ngợi vừa phê phán đàn em chưa tuyệt giao như mình.