Thứ Hai, 21 tháng 7, 2014

Nhất Bọ!


Trên blog của anh Tạo đĩ có bài khen anh Lập phò đạt “100 triệu views”, trong đó người viết so “công cuộc cách màng trên blog” của anh Lập phò ngang tầm cụ Phan Chu Trinh, từng bị Tây bắt tù chung thân vì “tội” truyền bá tư tưởng “Khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh”. (Đọc ở đây)

Thứ Hai, 14 tháng 7, 2014

Khóc với Hội Văn oan

Vẫn cứ dây cà ra dây muống, loanh quanh thế nào mãi chưa thoát ra được chuyện cụ Trần Dần và bác Nguyên Ngọc, đương kim chủ tịch hội "Văn oan". Tôi gọi thế là có lý do, từ từ sẽ rõ.

Thứ Sáu, 4 tháng 7, 2014

Hội nhà báo độc lập là cái giống gì?


Sáng hôm nay, 4/7/2014 trên RFA và các trang lề trái nhất loạt đăng tin Hội nhà báo độc lập Việt Nam ra đời, do anh Phạm Chí Dũng là chủ tịch. Phó chủ tịch thường trực là đức cha Lê Ngọc Thanh. Thêm hai phó chủ tịch nữa là “nhà báo” Nguyễn Tường Thụy và “nhà báo” Bùi Minh Quốc. Ủy viên là “nhà báo” Ngô Nhật Đăng.