Thứ Hai, 25 tháng 3, 2024

Dịch thơ Phong Kiều Dạ Bạc (Trương Kế)

 

Phong Kiều dạ bạc  (Trương Kế)

Nguyên văn:

  

滿


Âm:

Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên,

Giang phong ngư hoả đối sầu miên.

Cô Tô thành ngoại Hàn San tự,

Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.


Dịch thơ:

Trăng tà, quạ gọi trời sương,

Lửa chài le lói soi buồn hàng phong,

Cô Tô khách dở giấc nồng,

Nửa đêm thảng thốt tiếng chuông chùa Hàn.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét