Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

Bài học tiếp theo


Hôm trước, nhân đầu năm tán chuyện học với lại hành, có chỉ cho CACC mấy chiêu, chiêu "ăn cỗ" và chiêu "lội nước", ở đây: nam-moi-tan-chuyen-hoc-va-hanh.
Người khen cũng lắm, kẻ mắng nhiều hơn, xin tạm dẫn ra đây hai lời phê:

1. Có người bảo ông Lý ơi, ông dạy sai rồi, các cụ ta xưa đã dạy "ăn cỗ đi trước lội nước đi sau". Nay ông dạy ngược lại, hẳn muốn theo gương mấy cô Ô sin nói xấu chủ và bắn đại bác vào quá khứ?

Thưa, tôi chả ngu mà bắn vào quá khứ, cho dù là bắn bi hay bắn dây thun, huống chi ở đây "chã" phải là quá khứ, đơn giản chỉ là một câu thành ngữ về kinh nghiệm "xử lý tình huống" của các cụ.

Riêng tôi, thú thật, hễ mỗi khi có cỗ là tôi luôn đến trước, sớm như ruồi. Nhưng mà để trải chiếu với lại tranh thủ làm vài ván cờ. Còn lội nước, yên tâm đi nhá, chỗ tôi ngập thường xuyên, nếu tính từ tôi trở ngược về phía sau, thì tôi luôn luôn đi trước.

Hơn nữa, chẳng nên so bì với các cụ. Câu của các cụ dùng để dạy trẻ con, còn tôi dạy đây là dạy CACC công bộc, toàn người nhớn cả.

2. Có người khác lại bảo Lý tôi cổ hủ, đã phê phán môn Đồ long chi kỹ của Chu Bình Man từ thời nảo thời nào là không hợp thời và vô dụng, nay lại khuyên người ta "ăn cỗ" thì phải như thế, "lội nước" thì phải như thế ... có phải cũng là giáo điều, vô dụng lắm ru? Thà rằng học mót theo Chu Đại Hiệp mà sáng chế ra món "Đồ ... tham chi kỹ" để diệt bọn tham quan ô lại, cho bá tánh nhờ cậy mà công nghệ lưu tồn đến vạn đại cũng chưa bị "đề mốt", có phải hợp lẽ hơn không?

Tôi lại xin thưa, tiên sinh nói cũng có lý, nhưng ngài biết hai mà lại quên mất một, bởi nếu CACC kia mà đã chịu "làm theo", như đã chỉ ở hai chiêu trước, "ăn cỗ" như thế, "lội nước" như thế, thì xã hội làm quái gì còn có tham nhũng để mà diệt. Khi ấy, có phải "kỹ thuật giết ... tham" của Thiên Lý tôi còn cực kỳ ế độ hơn cả "kỹ thuật giết rồng" của Chu tiền bối hay không?

Cả hai ngài đều cười khà khà mà mắng: tiên sư anh Tào Thiên Lý chỉ được cái Tỳ Thiên láo.

Lý tôi lại nói tiếp: Tuy vậy, "ăn cỗ" với "lội nước" chỉ là các biện pháp đề phòng "giặc" mà thôi, còn một khi đã thấy "giặc" rồi thì phải đánh kiên quyết, triệt để, dứt điểm. Thậm chí theo tôi, CACC có "làm theo" chú Kim Jong Un xứ người, thà chịu miệng bọn trẻ con gắn cho hai chữ "độc tài" mà chém chết cả lò chúng nó đi, dân đen lại càng thần phục.

Vì vậy, tôi lại phải bổ túc cho CACC.

Cái gì? Có cụ Bá mang gươm tới thăm à? Bá nào? Ừ, biết rồi, Bá nào thì cũng phải nghe tôi dạy đây:

Bài học tiếp theo rất đơn giản:

Khi ra tay diệt tham tặc, Cấm tuyệt đối CACC không được hành xử theo cái lối của thằng cu này, nhá!
Nhắc lại: cấm tuyệt đối!

Có thế thôi, chào thân ái và quyết thắng!2 nhận xét:

  1. Công án thứ hai này, thấy Lý đưa ra thật thâm hậu ! Xin chào thân ái và quyết thắng !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi viết nhầm, lẽ ra là "thầy" nhưng bị sai dấu, chuyển sang sắc.

      Xóa