Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

Rân trủ hí họa (1)
Nghe nói anh đầu gấu rân trủ A thẹo (thiến xĩ Nguyễn Quang A) phát biểu với đài BBC tiếng Việt về mục đích trò hề tự ứng cử đại biểu Quốc hội: Tôi tham gia tự ứng cử để tẩy chay bầu cử Quốc hội khóa 14.  ------


Khi các nhà rân trủ bảo nhau thắp lửa
----------------


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét