Thứ Tư, 2 tháng 8, 2017

Hồi thủ đại pháp
-------Hồi thủ đại pháp danh chấn giang hồ của Huỳnh Sư phọ 


Hồi thủ đại pháp

Chưởng môn Hoàng Kiệt
Võ công quán tuyệt
Lập tại đình tiền,
Vũ trượng hoang viên
Nhất thốn đáo thiên
Khoát thủ trảm phong
Ngôn tự phi long
Thao thao bất tuyệt
Khẩu công tâm thuyết.

Giáo đầu viên mãn
Xuất chiêu thị phạm
Hữu thủ hồi hồi
Tả thủ hồi hồi
Lăng không kình phát
Mộc phi diệp lạc
Thạch tán đình khuynh
Thiên hạ chấn kinh:

“Cách sơn đả… kỹ
Công năng đặc dị”.

Chưởng môn tái giáo:
Thượng đỉnh võ lâm
Khẩu quyết nhập tâm
Tựu trung bát tự:
“Tận lực hồi thủ
Cát vận tương lai”

------- 


Lý Chưởng môn đang biểu diễn Khẩu công tâm pháp, công phu quay tay của Ngài nhẽ vượt xa Hoàng Sư phọ


Dịch:

Quay tay đại pháp

Chưởng môn Hồng Liệt
Võ công quán tuyệt
Đứng ở trước sân
Vườn hoang múa võ
Một tấc đến trời
Chém gió mỏi tay
Nói tựa rồng bay
Giảng bài lí thuyết
Thao thao bất tuyệt

Giảng giải xong xuôi
Xuất chiêu mẫu mực
Tay phải quay quay
Tay trái quay quay
Lăng không kình phát
Nhà nghiêng, đá nát
Lá rụng cây bay
Thiên hạ phục tài:
Công năng đặc dị
Cách sơn phang… đĩ

Chưởng môn lại chỉ:
Tuyệt đỉnh võ công
Khẩu quyết nằm lòng
Cốt trong 8 chữ:
“Tận lực hồi thủ
Cát vận tương lai”

(Dịch ra Nôm ngữ:
Tích cực quay tay
Cơ may sẽ tới”)


 -----------

1 nhận xét:

 1. Hay:
  “Công năng đặc dị
  Cách sơn phang… đĩ”
  “Tích cực quay tay
  Cơ may sẽ tới”

  Trả lờiXóa